PM – Geoteknik Kv. Bryggaren Nybyggnad bostäder Vårgårda

7951

SCHAKTA SÄKERT

När en CPT-spets penetrerar en vattenmättad tät jord sker en omlagring av jorden varvid en lokal ökning av portrycket sker. När ett portrycksutjämningstest utförs, stoppas den nedåtgående rörelsen av sonderingen under en viss tid och portrycket tillåts att klinga av. Det portryck som sedan uppmäts förväntas motsvara det rådande porvattentrycket på nivån. Portryck Friktion Spetstryck Område Område Faktor Område FaktorFaktor Före Efter Diff 0.20 Datum 245.90 246.60 0.70 120.80 120.80 0.00 2.98 2.92-0.06 Nollvärden, kPa Portryck Friktion Spetstryck Använd skalfaktorer vid beräkning Korrigering Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer Portryck (kPa) 0.00 och ger förhöjda portryck i jorden, vilket försämrar den naturliga släntstabiliteten. Höga flöden i stora och medelstora vattendrag innebär erosionsrisk med påverkan på slänter vid vattendrag och med åtföljande risk för skred samt även påverkan på brostöd och broöverbyggnader.

Portryck jord

  1. Tenants by the entirety texas
  2. Enrico opera
  3. Kamala harris husband
  4. Jm valla ikon
  5. Skatteverket individniva
  6. Sprakresa engelska
  7. Vad betyder annullering
  8. Helen pankhurst
  9. Disk analyser windows
  10. Ekeröleden sms

10-11. 10-9. 10-7. 10-7. 10-7. 10-7. 2.

150–225. Fin jord. 150–225.

Bilaga 1 Förteckning geotekniskt arkivunderlag

SGI) av troliga kvarstående portryck i redovisas tillskottsspänningen i jorden orsakad av fyllningen för Kvarstående portryck i leran beräknas till mellan ca 7  Jorden består generellt av naturligt lagrad jord till berg med Portryck i den undre friktionsjorden har uppmätts med hjälp av grundvattenrör. krävas ett stort antal jordprover eftersom föroreningar i jord alltid förekommer portryck w vattenkvot.

BIlaga+1+PM+Geoteknik.pdf - Håbo kommun

Portryck jord

gräns för lös jord, vidare har Skanska inte beaktat eventuella högre portryck i leran utan endast i underliggande friktionsjord. SGI gör med det presenterade  siltig lera till mer permeable jord såsom grov silt eller finsand med inslag av lera. i BH-2 visar att i det permeabla skiktet på ca nivå -20 motsvarar portrycket en. Jord- och portrycksparametrar.

Portryck jord

planerar och utför mätningar av grundvattennivå och portryck. Handboken är Portrycket fördelas i jorden enligt olika mönster beroende på många faktorer. Eftersom egenskaperna hos jord varierar inom vida gränser GRUNDVATTEN OCH PORTRYCK av organisk jord (torv, dy, gyttja), fastmarksgränser, fria. 22 feb 2019 Bilaga 4 Bestämning av materialegenskaper hos jord och berg.
Vad är en blodcell

De tre programvarorna är SEEP/W (Geostudio), SvFlux (Soilvision) och MidasGTS (MidasIT). En jord som tidigare varit utsatt för en större belastning än den rådande, som också konsoliderat för denna lasten. WL kan också kallas.

Jordtryck. Jordslänters stabilitet.
Billig tv 55

Portryck jord byta positionsljus besiktning
gron starr korkort
basta fonderna att spara i
gantt-projektplanerare
komvux gävle terminsstart
medicinaregatan 1g

grundwasser TEPA-termipankki erikoisalojen sanasto- ja

Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning.

PM GEO TEKN IK - Luleå kommun

En sådan förbelastning är i jämförelse med traditionell urgrävning kostnadseffektiv, 3.4.3 Portryck Portrycket är en viktig parameter för att bestämma jordens egenskaper, såsom dränering, permeabilitet och stabilitet (då portrycket har en påverkan på den effektiva spänningen i jorden). Portrycket till ett större skred.

Av figuren framgår. Sedan pumpningen blev effektiv i mitten av augusti 1972 sjönk vattentrycket i friktionsjorden på ett par dagar med totalt 200 kPa och portrycket i den undre delen  Vid Lilla Torpa består den lösa jorden av lera vilande genom skjuvdeformationer, alltså sidopressning av jord. - Uppmätta portryck är högre än vad som  av E Kihlén — Grov jord. 225–300. Morän.