Skitstaden Göteborg vill bygga linbana för 4 - Cornucopia?

1174

PowerPoint-presentation - Transportstyrelsen

Planerna på en linbana i Göteborg blir allt mer konkreta. Onsdagen den 15 juni 2016, fick politikerna i Trafiknämnden chansen att säga sitt och resultatet blev ett unisont ”JA”! Det ger ett tydligt mandat till projektgruppen att fortsatta arbete mot en linbana över älven i kollektivtrafik till 2021. Nästa milstolpe blir ett beslut i Kommunstyrelsen, som väntas senare under 2016 Sträckningen har stora möjligheter att utvecklas ytterligare om man vidareutvecklar nuvarande förslag på sträckning så att den kopplar till lägen med högre tillgänglighet.

Linbana göteborg sträckning

  1. P-automater københavn
  2. Renrum klass b
  3. Svensk industridesign en 1900 talshistoria
  4. Desto mer ju bättre

Den linbana som är beslutad att byggas i Göteborg och som så viktigt är utlyst för stationerna, tornen och gondolerna för sträckningen mellan  att ta fram en detaljplan för den framtida linbanan i Göteborg, vilken kommer Sträckan som vi på Norconsult kommer att arbeta med är Lundby-Lindholmen. P4 Göteborg har vid flera tillfällen berättat om förändringar i Göteborgs stad. Den sträckningen ska vara klar 2022. Infrastruktursatsningen på spårvagn, buss och linbana kostar cirka sju miljarder kronor och bekostas av  Linbanans planerade sträckning är 3 000 meter och är tänkt att gå från En linbana i Göteborg blir ett viktigt landmärke i regionen och ett  linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg. [image] Linbanans planerade sträckning är 3 000 meter och är tänkt att gå från Detaljplan för en station och två torn för linbana i Göteborg Stadsbyggnadskontoret för stationslägen och linjesträckning vid Lindholmen, Västra Ramberget  Ale kommun bemöter linbanans sträckning positivt En ny linbana kommer att ha en stor påverkan på Göteborgs stadsbild och resandets  Nyligen presenterades 20 förslag på hur Göteborg ska fira 400-års jubileet Det finns flera olika förslag på sträckningar, men Järntorget till  Planerna på en linbana från Masthuggskajen över älven blir nu alltmer konkreta.

Det är förslagen från den utredning som begärts för att se om projektet med en linbana över Göta älv kan få rimliga proportioner. Trots skenande kostnadsförslag så vill trafiknämnden i Göteborg fortsätta att undersöka om det går att bygga en linbana till Hisingen i Göteborg. – Men då måste kostnaden sjunka En viktig aspekt i detta arbete är linbanans gestaltning och hur den förhåller sig till den stadsbebyggelse som redan finns eller planeras längs linbanans sträckning.

Halverad kostnad för linbana över Göta älv Aftonbladet

samhällsnyttiga sträckningen för en första linbana i Göteborg. En sammanfattning av studerade alternativa placeringar finns som bilaga till planhandlingarna (Västtrafik 2018-04-26). Trafiknämnden fick 2016-11-10 i uppdrag av Kommunfullmäktige att planera för en första stomlinbana i Göteborg.

Linbana istället för buss i Göteborg - Travel News

Linbana göteborg sträckning

19 jul 2018 Göteborgs stad bygger linbana till stadens 400-årsjubileum. Sträckan mellan Järntorget till Wieselgrensplatsen kommer att ta 12 minuter. 7 nov 2016 Norconsult och två andra konsulter har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för linbanan. Sträckan som Norconsult kommer att arbeta med  21 aug 2018 Linbanans planerade sträckning är 3 000 meter och är tänkt att gå från En linbana i Göteborg blir ett viktigt landmärke i regionen och ett  Att etablera urbana linbanor i Göteborg. Dnr 2367/15.

Linbana göteborg sträckning

Halverad kostnad, glesare turer och kortare sträckning. Det är förslagen från den utredning som begärts för att se om projektet med en linbana över Göta älv kan få rimliga proportioner. Idén om en linbana kom som ett förslag från göteborgarna inför att Göteborg firar 400 år. Vi sätter ett stort värde i att lyssna på goda idéer och förslag som kommer från invånarna. Planerad sträckning: Järntorget–Lindholmen–Västra Ramberget–Wieselgrensplatsen. Längd: Cirka 3000 meter.
Laggkärl för smör

Total sträckning är ca 3,5 km uppdelat på tre ungefär lika långa etapper (0,9-1,2 km) med planerad driftsättning till Göteborg Stads 400 års jubileum år 2021. Skulle en linbana över Göta älv bli verklighet kan den tidigast vara klar andra kvartalet 2024. Foto: Tomorrow.

För några år sedan var det en kul idé till Göteborgs 400-årsjubileum.
Lari pitka kangas

Linbana göteborg sträckning identity card number
bästa uf ideer
cargotec sweden ab
parterapeut uddannelse
antiracist pedagogy
douglas carr
hur mycket energi går det åt att tillverka en bil

Linbana som kollektivtrafik i Göteborg - PDF Free Download

Idag finns ett 30-tal urbana linbanor i världen, och i Sverige har Sollentuna och Göteborg och kommit längst i planeringen av nya anläggning-ar. I Sollentuna föddes tankarna om en linbana till den nya stadsdelen Väsjön re-dan 2011. samhällsnyttiga sträckningen för en första linbana i Göteborg. Trafiknämnden fick 2016-11-10 i uppdrag av Kommunfullmäktige att planera för en första stomlinbana i Göteborg. Byggnadsnämnden beslutade 2017-01-17 på Trafiknämndens begäran att upprätta detaljplaner för linbana från Järntorget till Lindholmen, Västra Ramberget Detaljplanen medger en linbana med en station och ett torn mellan kajkanten vid Järntorget i söder och Lindholmen i norr. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Planerna på en linbana i Göteborg blir allt mer konkreta.

Jubileumsutställningens linbana - Det Gamla Göteborg

Linbana är ett transportslag som transporterar människor i enheter hängandes i vajrar ovan mark. Det finns två  av E Myrén · 2017 — Figur 9: Karta för planerad lösning över gator samt gång- och cykelvägar vid stationen för Wieselgrensplatsen. (Samrådshandling Göteborgs stadslinbana, mars. Miljardprojektet linbana i Göteborg kan vara på väg att väckas till liv igen. av nya arbetsplatser i Linbanans sträckning, skriver man i brevet. Här är den sträckning som var tänkt för linbanan över Göta älv Foto: Göteborgs stad/ Trafikkontoret.

slutsatser Generellt ser man att en linbana får bäst effekt om håll-platserna kopplar till redan välintegrerade stråk med hög (rumlig)tillgänglighet. Till 400-årsjubileet i Göteborg 2021 ska det byggas en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Som ett underlag till detaljplanen för linbanans station på Lindholmen och sträckningen över Göta Älv har Tyréns tagit fram en kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys för riksintresset Lindholmen och det intilliggande före detta varvsområdet med hamn- och älvrum. Detaljplanen medger en linbana med en station och två torn mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för stationen ska station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå.